Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 13.2.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Oma Homeopaatti, Y-tunnus 1797187-4
 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Katariina Ilander
  katariina(at)omahomeopaatti.fi
  +358 50 543 0173
 1. Rekisterin nimi
  Oma Homeopaatti -verkkokaupan käyttäjärekisteri sekä Oma Homeopaatti -sivuston sähköpostilistan rekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Oma Homeopaatti -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja sekä Oma Homeopaatti -sivuston sähköpostilistalle liittyneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
 • nimi
 • osoite
 • puhelin
 • sähköposti
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi Oma Homeopaatti -verkkokaupan käyttäjästä ja Oma Homeopaatti -sivuston sähköpostilistalta ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 1. Henkilötietojen luovuttaminen
  Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Uutiskirjeen voi peruuttaa koska tahansa ilmoittamalla siitä joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai uutiskirjeessä olevalla peruutuslinkillä.
 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 1. Tiedon korjaaminen
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.