Niin kovasti kuin haluaisinkin vastata tähän kysymykseen, että ”kyllä on helppoa ihan jokaiselle kaikissa tilanteissa”, en rehellisyyden nimissä voi näin sanoa.

Homeopatian käyttöön ei ensimmäisenä houkuttimena olekaan helppous vaan muut seikat, kuten sen tehokkuus, turvallisuus, luonnonmukaisuus, myrkyttömyys, sekä toimiminen ilman haittavaikutuksia.

Homeopaattina pyrin kuitenkin monin keinoin edesauttamaan sitä, että yhä useampi voisi kokea homeopatian käytön helpompana. Tarvittaessa myös ohjaan asiakkaan johonkin toisentyyppiseen yhtä luonnonmukaiseen hoitoon. Homeopaattinen hoito tähtää varsinaisten oireiden hoitamisen lisäksi myös taustalla vaikuttavan stressin lieventämiseen ja rentouden tuomiseen koko olotilaan. Sen käyttämisen ei pidä tuoda kenellekään lisää stressiä.

Miksi homeopatian käyttö ei aina tunnu helpolta?

Lääkkeitä ei voi ottaa rutiininomaisesti

Ensinnäkin homeopaattisia lääkeaineita ei voi ottaa samalla tavalla rutiininomaisesti kuin vaikkapa antibiootteja, esim. ”yksi tabletti kaksi kertaa päivässä seitsemän päivän ajan”. Tuollaisenkin kuurin homeopaatti voi kyllä määrätä, mutta se perustuu silloin potilaan vaivan luonteeseen ja on muutenkin valittu yksilöllisin perustein juuri hänelle. Hänen perheenjäsen voi saada samaan vaivaan eri lääkeaineen ja aivan erilaisen annostelun. Vaikka homeopaatti välillä määrääkin tietyn kuurin, sekin otetaan itseä kuulostelemalla ja jätetään tarvittaessa kesken. Tämä koetaan joskus hankalana.

Itsehoidon haasteet

Silloin kun homeopaatti ei ole annostelua antamassa, vaan homeopaattisia lääkkeitä käytetään itsenäisesti tavallisiin akuutteihin vaivoihin, annostelu perustuu oireiden ja koko olotilan tarkkaan kuulosteluun. Auttoiko ensimmäinen lääkeaine? Annanko lisää, vai annanko jotakin muuta lääkeainetta?

Silloin itsehoito on helppoa, kun heti ensimmäinen lääkeaine auttaa selkeästi, ja potilaan olo paranee huomattavasti.
Hoitaminen alkaa tuntua vaikeammalta sellaisessa tilanteessa, kun jo kahden eri lääkeaineen jälkeen potilaan olo ei olekaan yhtään helpottunut. Voinko vielä antaa jotakin muuta lääkeainetta? Pitääkö mennä jo lääkäriin?

Joskus tulee homeopaatillekin tilanteita, että oman perheenjäsenen ”helpolta” tuntuvaan akuuttivaivaan eivät pari ensimmäistä lääkeainetta autakaan. Silloin on vain listattava oireet tarkasti uudelleen ja jatkettava sopivan lääkeaineen etsimistä. Onneksi homeopaattisia lääkkeitä uskaltaa käyttää peräkkäin useita.

Hoitaminen helpottuu siinä vaiheessa huomattavasti, kun on muutaman kerran nähnyt, miten nopeasti ja tehokkaasti homeopaattiset helmet akuutissa tilanteessa toimivat silloin, kun lääkeaine on oikea. Kokemuksen kautta saa lisää luottamusta sekä omiin kykyihin valita sopiva lääkeaine että itse homeopatian toimivuuteen. Helppoutta lisää riittävän suuri määrä lääkeaineita omassa kotiapteekissa. Kannattaa myös hyödyntää homeopaattien nettisivuilta löytyviä itsehoito-ohjeita.

Miksi rakennehoito homeopaatin kanssa ei aina tunnu helpolta?

Mieleeni tulee kaksi asiakasryhmää, jotka ovat kokeneet homeopaattisen rakennehoidon haastavana. Tässä kohtaa on pakko korostaa, että tällaisia asiakkaita ei kyllä kovin paljon ole. Sen verran heitä olen kuitenkin tavannut, että aloin miettiä uusia tapoja heidän auttamisekseen.

Hyvin herkästi reagoivat asiakkaat

Toinen näistä ryhmistä ovat asiakkaat, jotka ovat hyvin herkkiä reagoimaan homeopaattisiin lääkkeisiin ja jotka ovat tottuneet tarkkailemaan omia oireitaan ja tuntemuksiaan (tai lapsiensa oireita) äärimmäisen tarkasti. Heillä on myös tapana hermostua omista reaktioistaan. Tämän vuoksi he saattavat kokea homeopaattisen rakennehoidon aloituksen hyvin stressaavana. Heidän on vaikea odotella ensimmäiseen käyntiin kuuluvaan seurantapuheluun asti ja he haluaisivat olla homeopaattiin yhteydessä jopa päivittäin. Jatkuva yhteydenpito homeopaattiin ei kuitenkaan ole hoidon kannalta tarkoituksenmukaista.

Kroonisten vaivojen homeopaattinen hoito tapahtuu aina paranemisprosessin kautta, eli vähitellen. Paraneminen tapahtuu jokaisella yksilölliseen tahtiin. Tämän vuoksi homeopaatin antaman lääkeaineen vaikutuksia pitää odotella riittävän kauan, jotta voidaan tietää, auttaako se todella vai ei.

Hoidon alussa voi tulla monenlaisia reaktioita, sekä fyysisiä että emotionaalisia. Oireet voivat pahentua tai helpottua joksikin aikaa. Mitään näistä ei tarvitse säikähtää, vaan voi rauhassa jatkaa odottelua sovittuun seurantaan asti.  Homeopaatin antama lääkeaine voi vaikuttaa viikkoja, jopa kuukausia ja oireet vaihdella sinä aikana. 

Kokonaisvaltaisella hoidolla pyritään siihen, että paraneminen on perusteellista ja hyvät vaikutukset pitkäaikaisia. Homeopaatti ei pysty vielä ihan ensimmäisistä reaktioista päättelemään, miten paraneminen jatkuu. Hänen on nähtävä pidemmän aikavälin vaikutukset päätelläkseen, miten hoitoa kannattaa jatkaa. Silloin kun tämä ensimmäinen 3–4 viikon kuulostelujakso on maltettu odottaa, ja hoito on päässyt vauhtiin, sen jälkeen alkuvaikeudet reaktioiden seuraamisissa on yleensä voitettu.

Tukea reaktioiden seuraamiseen

Jotta homeopaattisen hoidon aloittaminen tuntuisi vähemmän stressaavalta myös edellä kuvatun kaltaisille hyvin herkille asiakkaille, ensimmäisellä käynnillä on mahdollista sopia yhteydenotoista jo ennen ensimmäistä seurantaa. Yhteydenottojen määrä ja näin ollen myös niiden hinta määräytyvät sopimuksen mukaisesti.

Teini-ikäiset asiakkaat, jotka eivät halua puhua

Toinen asiakasryhmä, joka kokee hoidon homeopaatin kanssa haastavaksi, ovat asiakkaat, jotka eivät haluaisi puhua vaivoistaan. Näitä ovat he, jotka joku läheinen on hyvää hyvyyttään vastaanotolle lähettänyt. Suurin ryhmä näistä vastentahtoisista potilaista ovat ne teini-ikäiset, joille omista ongelmista puhuminen ei tuota helpotusta vaan pikemminkin päinvastoin.

Homeopaatti pystyy kyllä paljon päättelemään potilaastaan ja valitsemaan sopivan lääkeaineen, vaikkei kaikkia asioita suoraan sanotakaan. Joitakin asioita voidaan käydä läpi myös nuoren hoitoon lähettäneen vanhemman kanssa. Hoito voi siis potilaan vastentahtoisuudesta huolimatta ”onnistua”, eli nuoren olotila alkaa lääkeaineen vaikutuksesta helpottua. Parhaimpiin tuloksiin kuitenkin päästään aina silloin, kun potilas on itse hoitomyönteinen ja yhteistyöhön halukas. Luottamuksellinen keskustelu homeopaatin kanssa on iso osa hoitoa. Lääkeaine on vain yksi osa kokonaisuutta.

Vaihtoehtona vyöhyketerapia

Jos teini-ikäinen on hyvin haluton puhumaan ja keskutelutilanne homeopaatin kanssa tuottaisi hänelle enemmän vastenmielisyyttä kuin helpotuksen tunnetta, neuvon mieluummin kääntymään vyöhyketerapeutin puoleen. Vyöhyketerapia aikaansaa samanlaisia vaikutuksia kuin homeopaattinen hoito, mutta potilaan ei ole välttämätöntä keskutella hoitajan kanssa yhtä paljon. Silloin hoito tapahtuu enemmän nuoren ehdoilla, ja hän pystyy paremmin rentoutumaan hoidon aikana. Jyväskylässä toimivaa Vyöhyketerapia Varvaskeijuja voin lämpimästi suositella kaikenikäisille asiakkaille.