Homeopaattisten lääkeaineiden joukossa linnut muodostavat oman lääkeaineperheensä. Samalla tavalla kuin vaikkapa käärmeet tai hyönteiset muodostavat omansa. Tässä tekstissä kerron lintuoirekuvalle tyypillisiä piirteitä.

Lintuoirekuvassa olevat henkilöt HAHMOTTAVAT HYVIN KOKONAISUUKSIA. He eivät takerru yksityiskohtiin. Heillä voi olla erityinen kyky tiivistää asioita, eli nähdä olennainen rönsyjen keskeltä. Tyypillistä on myös se, että asiat pysyvät heidän mielessään parhaiten peräkkäisinä jaksoina.

Heillä on myös KYKY KATSOA ASIOITA ETÄÄLTÄ. Varsinkin kotka-, haukka- ja haikaraoirekuvissa olevat henkilöt pystyvät näkemään omat ongelmansakin kuin välimatkan päästä. Etäisyydeltä tarkkailu voi mennä äärimmäisyyksiinkin ja muuttua viileäksi välinpitämättömyydeksi, joka johtaa jopa tunteettomuuteen tai muista eristäytymiseen.

Yksi merkittävä yhteinen teema lintuoirekuvassa oleville henkilöille on se, että he elävät jollakin tapaa KAHDESSA MAAILMASSA SAMAAN AIKAAN. Toinen maailma on tämä yhteinen maanpäällinen elämä ja todellisuus, mutta toinen maailma vaihtelee sen mukaan, mikä lintuaine on kyseessä. Esimerkiksi valkopäämerikotkalle (Haliaeetus leucocephalus) se on unimaailma. Kondorikotkille (Cathartes aura ja Vultur gryphus) puolestaan se on kuolema, joka on jollakin tapaa jatkuvasti läsnä heidän elämässään. Useimmat lintuihmiset kokevat henkisen maailman yhtä läsnäolevana kuin arkitodellisuudenkin. Heillä on vahva intuitio. Lintuja on eri mytologioissa pidettykin henkimaailman viestintuojina.

Iso teema lintuaineissa on VAPAUDEN TARVE. Eri linnuilla on erilaiset vankilansa. Esimerkiksi haukat voivat liika kiltteyttään huomata elävänsä muiden ehdoilla. Falco peregrinuksen (muuttohaukka) vankila on kyvyttömyys itseilmaisuun ympäristön alistamana. Buteo jamaicensiksella (amerikanhiirihaukka) puolestaan velvollisuus perhettä kohtaan menee oman itsen edelle. Pelicanus occidentalis (ruskopelikaani) kokee kaikkien muiden vaatimukset vankilanaan. Cygnus cygnus (laulujoutsen) on menneiden murheidensa vangitsema.

Tärkeitä affiniteetteja lintuaineissa ovat silmät, kasvot, leuka, hampaat, kurkku, alavatsa ja rintakehä. Useimmilla linnuilla toimii vain vasen munasarja tai kives, joten tämä erityispiirre voi esiintyä myös lintuihmisellä.

Tyypillistä lintuoirekuvassa on HERMOSTON HERKKYYS. Lintuihmiset tärisevät helposti ja ärsyyntyvät nopeasti. Heidän aistinsa voivat olla yliherkät. He ovat usein rauhattomia. Heidän aineenvaihduntansa on nopeaa. Neste- tai sokeritasapainon kanssa voi olla ongelmia. Syömishäiriöt ovat yleisiä. 

Lintuominaisuuksiin kuuluvat myös LEIKKISYYS, KEVEYS sekä VÄRIEN JA KOMMUNIKAATION TÄRKEYS.

Iso haaste lintuihmisille on pysyä samanaikaisesti jalat maassa ja silti vapaana, lentokykyisenä käyttämään omaa potentiaaliaan. Tällaisen tasapainon löytämisessä homeopaattiset lintuaineet voivat olla tukena.

Lähteet:

Fraser, Peter: Birds, Seeking The Freedom of the Sky, Transformation between the Realms, Winter Press, Kent UK, 2009. 

Shore, Jonathan, Schriebman, Judy, Hogeland Anneke: Birds, Homeopathic Remedies from the Avian Realm, Homeopathy West, Berkeley, California, USA, 2004.