Hyvin moni tulee homeopaatille juuri silloin, kun elämässä on meneillään jokin muutosvaihe tai voimakas muutoksen tarve. Tällaisissa tilanteissa tukea prosessiin voivat tarjota homeopaattisten lääkeaineiden muodossa olevat jalokivet ja puolijalokivet, esimerkiksi timantti, ametisti, smaragdi, safiiri, rubiini ja monet muut. Jatkossa tässä tekstissä kutsun näitä kaikkia selkeyden vuoksi jalokiviksi.

Homeopaattiset jalokivet ovat lääkeaineita, jotka astuvat kuvaan silloin, kun voidaan jo puhua TRANSFORMAATIOSTA. Ihminen on valmis purkamaan vanhoja tarpeettomia ajattelu- ja toimintamallejaan, katsomaan asioita uusista näkökulmista ja uudistumaan perinpohjaisesti.
Jalokivioirekuvassa oleva ihminen on jo pitkään keskittynyt henkisiin asioihin, ja monet hänen tavoitteensa koskevatkin juuri henkistä elämää.

Hänellä on usein ristiriitaa MAALLISEN JA HENKISEN minän välillä. Hän on vahvasti henkistymässä, mutta ei ole aivan vielä selvillä siitä, mitä tällä maallisella elämällä on tekemistä henkisyyden kanssa. Hän saattaa painiskella esimerkiksi omistamiseen liittyvien asioiden kanssa. Hän kokee maallisten halujensa olevan ristiriidassa henkisten toiveidensa kanssa. Hän voi myös kokea negatiivisiksi mieltämiään tunteita, kuten kateutta tai kilpailunhalua ja tuntea niistä häpeää.

Hänen prosessinsa on siinä vaiheessa, että hän etsii tasapainoa sisällään olevan YIN- ja YANG -energian välille. Jalokiviviaineista, erityisesti timantista ja safiirista hyötyvän ihmisen ominaisuuksiin kuuluvat älyllisyys ja myös jonkinlainen luonteen kovuus. Muutosprosessissa näiden rinnalle haetaankin omasta itsestä lisää pehmeyttä ja feminiinisempää suhtautumista elämään. Tai toisinpäin – esimerkiksi ametisti- ja vuorikristalliaineesta hyötyvällä henkilöllä on yleensä hankaluuksia omien rajojensa kanssa. Häntä tasapainottaa yang-energian lisääntyminen omassa itsessä. Hän tarvitsee lisää jämäkkyyttä itsearvostuksensa tueksi.

Muutosprosessiin kuuluu lähes aina sekä henkisiä että fyysisiä vaivoja. Homeopaattisia jalokiviä käytetään hoitamaan niitä molempia. Yleistäen voidaan sanoa, että jalokivien valmistumisprosessissa vallinneet KUUMUUS ja PAINEENTUNNE löytyvät jalokiviaineiden oireista moniin eri vaivoihin kuuluvina. Jalokivioirekuva voi olla kokemuksena hyvin haastava. Mieliala voi olla erittäin matala, jopa epätoivoinen ja valoton. Tunteet voivat heitellä laidasta laitaan aikaisemmin itseään hyvinkin tasapainoisena pitäneellä ihmisellä. Nukkumisen kanssa voi olla ongelmia. Oirekuva voi tuntua oireiden puolesta jopa RAJULTA. Homeopaatilta jalokiviainetta saava ihminen ei välttämättä juuri sillä hetkellä pysty kokemaan itseään maailman ihanimmaksi jalokiveksi, mutta lääkeaineen tuoma muutos saattaa viedä kuin huomaamatta myös sellaista tuntemusta kohti.

Jalokivien kiderakenne on säännöllinen ja toistuva, koska niiden molekyylit järjestyvät aina samalla tavalla. Säännöllisten rakenteiden ylläpito on tyypillistä myös jalokiviaineista hyötyvälle ihmiselle. Hän on yleensä järjestelmällinen ajattelussaan ja toiminnassaan. Hän nauttii selkeistä työ- ja perhekuvioista. Toki kaikki tuo ajattelun selkeys ja muukin järjestelmällisyys saattavat välillä heilahtaa jopa aivosumuksi prosessin eri vaiheissa.

Hän näkee paljon unia. Aihepiireinä on todettu olevan muiden muassa vauvoja, lapsia, eläimiä ja kukkia. Myös ulosteunet ovat tyypillisiä. Hän saattaa nähdä myös selkeästi transformaatioon viittaavaa unta kehon tuhoutumisesta.

Kaikessa kivimäisessä rationaalisuudessaan, älykkyydessään ja vakaudessaan jalokivioirekuvassa oleva ihminen ei koskaan koe itseään täydelliseksi tylsimykseksi. Hänen olemuksessaan on VAKAVUUTTA, mutta aina myös HUUMORIA. Hän saattaa olla juuri se hihittelijä, joka ei pysty hillitsemään itseään yleisötilaisuudessa. Hän on myös INTOHIMOINEN. Se voi ilmetä seksuaalisuutena, mutta myös monella muulla tapaa. Hän voi olla inspiroituja, joka flow-tilaan päästessään kirjoittaa yhtäsoittoa kirjan tai maalaa näyttelyllisen tauluja. Jalokivet pystyvät läpäisemään valoa, ja valo heijastelee niiden sisälläkin monella eri tavalla.

Jalokivet ovat syntyneet syvällä maan sisällä kovassa paineessa pitkän ajan kuluessa. Ne ovat todellakin transformoituneet tavallisista kivistä valoa läpäiseviksi, ihanan värikkäiksi ja kauniiksi aarteiksi. Tämä symboliikka antaa lohtua ja toivoa jokaisen omalle muutosmatkalle.

LÄHTEET JA LISÄLUKEMISTOA
Homeopatia-lehti 1/2021, s. 18: Kiderakenteet – Mielen arkkitehtuuri, Teksti: Peter Tumminello, Käännös: Guy Wurman
Tumminello, Peter: Twelve Jewels, Gems in Homeopathy, Sydney, Australia.
http://www.interhomeopathy.org/introduction-to-the-gem-family
https://www.homeopathyheal.co.uk/gemstones-in-homeopathy/
https://www.thenaturalmedicinecentre.com.au/gems-and-healing/