Seuraava teksti on vapaasti suomennettu ja muokattu kalifornialaisen homeopaatti Alexis Whiten kirjoituksesta, joka löytyy hänen nettisivuiltaan
https://www.florafaunahomeopathy.com/notes-from-alexis/staphysagria-a-life-changing-remedy/

”Neljääkymppiä lähestyvä Laura saapui vastaanotolleni, koska oli huolissaan terveydestään ja lapsistaan. Hänellä oli jatkuva, mutta perusteeton pelko siitä, että hän saa syövän ja että hänen lapsilleen tapahtuu jotakin pahaa. Huoli ja pelko ilmenivät hyvin yksityiskohtaisina ja rajuina katastrofiajatuksina useita kertoja päivässä. Pienikin kehon kolotus tai kipu sai hänet suunniltaan huolesta. Hän oli jatkuvasti ahdistunut, koska pelkäsi koko ajan, että jotakin kamalaa tapahtuu.

Laura tunsi usein olevansa pettynyt itseensä. Hänen itsetuntonsa oli hyvin heikko, eikä hän arvostanut itseään. Hän koki usein häpeää ja sanoi häpeävänsä nimenomaan itseään. Tilannetta pahensi vielä se, että hän ei mielestään voinut koskaan näyttää heikkouttaan tai virheitään, vaan hänen oli aina oltava täydellinen. Hän oli jopa viivytellyt minulle soittamista viikkokausia, koska halusi suoriutua vastaanotollani täydellisesti. Tilanne oli hänelle uuvuttava, koska jokaista tekoa ja sanaa piti punnita etukäteen.

Laura kertoi myös ärsyyntyvänsä helposti ja tiuskivansa perheelleen.
Kuvaamissaan tilanteissa, jotka minusta olivat todisteita hänen vihaisuudestaan, hän ei ollut kokenut vihaa vaan ainoastaan surua. Hänen aviomiehensä kuitenkin kertoi, että hän vaikutti vihaiselta koko ajan. Itse sain hänestä sellaisen kuvan, että hän on miellyttävä henkilö, jolla on tarve tehdä ja sanoa kaikki juuri oikealla tavalla.

Staphysagria on hyvin herkkä. Herkkä erityisesti sille, mitä muut ajattelevat tai puhuvat hänestä. Hän loukkaantuu helposti tai ymmärtää asian negatiivisella tavalla. Hänellä on taipumusta hävetä itseään ja kokea tulevansa nöyryytetyksi. Tätä lääkeainetta tarvitsevat henkilöt tuntevat itsensä arvottomiksi. Tällaisia tunteita on usein hankala hallita, ja se johtaakin näiden tunteiden tukahduttamiseen. Huolimatta, tai ehkä pikemminkin johtuen tukahduttamisesta tapahtuu vihanpurkauksia, jotka puolestaan johtavat itsesyytöksiin. Staphysagria kokee jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Hän ei ole ”tarpeeksi hyvä”. Tämän lääkeaineen oirekuva on noidankehä, jossa kehää kiertävät herkkyys, tukahduttaminen, viha ja häpeä.

Saatuaan Staphysagriaa Lauran huoli terveydestään ja lapsistaan katosi. Hän kertoi, että häntä ei enää ahdista. Hänellä ei enää ollut katastrofiajattelua. Hänestä tuli rohkea muiden ihmisten kanssa toimiessaan. Hän oli aktiivinen ottamaan yhteyttä muihin, eikä enää miettinyt huolissaan sitä, mitä muut ihmiset hänestä ajattelivat. Hän ei enää häpeillyt itseään. Hän alkoi tiedostaa vihan tunteensa paremmin, ja sitä kautta viha pehmeni, ja hänestä tuli maltillisempi reaktioissaan. Hänen suhteensa aviomieheensä ja lapsiinsa sekä muihinkin ihmisiin parani.”