Alumina-lääkeaine on valmistettu alumiinioksidista.
Seuraavassa tekstissä kutsun selkeyden vuoksi Alumina-oirekuvassa olevaa henkilöä Aluminaksi.

Mieli

Alumina-oirekuvassa olevan henkilön olo on HÄMMENTYNYT. Perussyy sille on hyvin hauras minäkuva, jopa identiteetin puute. Tämän vuoksi onkin helppo ymmärtää, että Alumina-oireet ovat yleisiä vauvoilla (lähinnä ummetus ja iho-oireet) sekä vanhuksilla. Vauvoilla oma identiteetti ei vielä ole kehittynyt, ja vanhuksilla se voi olla häviämässä monestakin syystä. Alumina-oirekuva ei kuitenkaan rajoitu pelkästään näihin ikäryhmiin. Tässä tekstissä keskityn aikuisen henkilön Alumina-oireisiin.

Alumina ei pysty tekemään valintoja ilman muiden mielipiteitä. Häneltä puuttuu vakaus. Hänen mielialansa vaihtelevat laidasta laitaan. Ajatukset ovat sekavia, vaeltelevia, niistä ei saa kiinni. Hän ei saa ITSESTÄÄN KIINNI.

Tätä äärimäistä epävarmuutta Alumina kompensoi käytöksellään. Hän voi olla IMPULSIIVINEN ja hyvin ITSEPÄINEN. Hän voi alkaa järjestelmällisesti vastustaa muiden toiveita. Hänen on kuin väkisin saatava pitää kiinni jostakin, joten hän kehittää itselleen pakko-oireita, pelkoja ja samoina toistuvia ajatuksia.

Keho

Koska kaikki tuntuu hänestä mielen tasolla niin häilyvältä, hänen kehonsa reagoi siihen muuttumalla vähitellen KOVAKSI, JÄYKÄKSI, KUIVAKSI ja HEIKOKSI.  MIKÄÄN EI VIRTAA. Hänellä on sitkeä ummetus, kuukautiset jäävät pois tai ovat hyvin niukat, virtsaa ei erity normaaliin tapaan, hän ei hikoile.

Aluminan oirekuvaan kuuluu monenlaisia neurologisia oireita lievistä hyvinkin vakaviin. Alumina ei hallitse itseään sisäisesti eikä ulkoisesti. Hänen KOORDINAATIOKYKYNSÄ ON HUONO, raajat puutuvat, kantapäät muuttuvat tunnottomiksi. Hänellä voi olla ataksiaa, eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaation häiriö.

Alumina-tila voi syntyä esimerkiksi aivohalvauksen jälkeen, kun potilas ei koe itseään enää omaksi itsekseen vaan ikäänkuin katoaa itseltään. Myös muistisairauksien oireet kuuluvat Aluminan oirekuvaan.

Hitaus ja aivosumu

Aluminalle on tyypillistä, että ulkoisesti hän on verkkainen, suorastaan hidas, mutta sisäisesti hän kokee jatkuvaa kiirettä ja levottomuutta. Aika kulkee hänestä hyvin hitaasti.

Hän ei pysty toimimaan paineen alla. Erityisesti aikaan liittyvä paine on hänelle liikaa. Hän pystyy työskentelemään tarkastikin, jos hän saa tehdä sen rutiininomaisesti, rauhallisessa ympäristössä ja omassa tahdissaan. Hoputtaminen saa hänet lamaantumaan lähes toimintakyvyttömäksi.

Yleensä Alumina huomaa itse, että hänen ajattelunsa ja toimintansa on hidasta ja tehotonta. Hän on kuin eri rytmissä muun maailman kanssa. AIVOSUMU saa hänet ärtyisäksi ja epätoivoiseksi. Hän voi olla masentunut. Hänellä voi olla impulsiivisia itsetuhoisia ajatuksia. Niihin liittyy yleensä mielikuvia isoista veitsistä tai muista terävistä esineistä. Hän pelkää menettävänsä KONTROLLIN.

Kuten muidenkin lääkeaineiden kohdalla myös Alumina-oirekuvassa on suuri määrä eri vakavuusasteita. Toisessa ääripäässä oleva henkilö voi olla vasta havahtunut kehittyneeseen aivosumuunsa, on täysin toimintakykyinen, kärsii fyysisesti vain kuivasta ihosta ja pystyy kuvailemaan homeopaatille omaa tilannettaan, kun taas toisessa ääripäässä oleva henkilö voi olla muistisairas, johon ei enää saa puheyhteyttä. Yleistäen voidaan sanoa, että tilan edetessä hämmennys kasvaa.

Alumina kokee AHDISTUSTA. Se ilmenee erilaisina kehollisina tuntemuksina, esimerkiksi rinnan puristuksena, tukehtumisen tunteena, heikotuksena.

Aluminalle tyypillisiä oireita

 • haluaa olla yksin. Kokee turvallisimmaksi olla yksin.
 • pelkää veren näkemistä ja veitsiä. Myös kontrollin menetys pelottaa.
 • aamuisin olo on pahimmillaan.
 • iltaa kohti olo paranee.
 • täysi- ja uusikuu pahentavat oloa.
 • kuiva sää ja talvi pahentavat oireita.
 • oirekuvaan liittyy periodisuutta, eli oireet ilmenevät jaksoittain,
  esimerkiksi joka toinen päivä oireet ovat paremmat ja joka toinen päivä huonommat.
 • istuminen pahentaa oireita. Myös syömisen jälkeen olo on huonompi.
 • unissakävely.

Fyysisiä oireita

 • useita päiviä kestävä ummetus ilman ulostamisen tarvetta.
 • elimistön kuivuus näkyy paitsi ummetuksena, myös kaikkien limakalvojen kuivumisena ja ihon kovettumina.
 • ihottumat.
 • retentio-oireet: kuukaustisten poisjäänti, virtsaa ja hikeä ei erity.
 • monenlaisia ruoansulatusvaivoja närästyksestä vatsahaavaan.
 • kitkeriä röyhtäyksiä.
 • oireet pahenevat, kun on syönyt perunaa. Saattaa silti himoita perunaa.
 • glaukooma.
 • koko vartalon sietämätön kutina nukkumaan käydessä.
 • syviä haavaumia, esimerkiksi peräaukossa.

Erityinen tuntemus, joka liittyy hämmennykseen:

 • kasvojen ihoa kiristää aivan kuin munanvalkuainen olisi kuivunut kasvoille.

Mistä alumina-tila syntyy?

Alumina-tilaan liittyy aina jonkinlainen riippuvuus muihin ihmisiin. On luonnollista, että vauvat ja usein myös vanhukset jossain vaiheessa ovat muista riippuvaisia. Muut Alumina-oirekuvassa olevat henkilöt saattavat olla riippuvaisia muiden avusta jonkin aivotapahtuman, esimerkiksi aivohalvauksen tai jonkin rappeuttavan sairauden seuraksena.

Oirekuva voi syntyä myös henkilölle, joka on elänyt pitkään jonkun häntä dominoivan henkilön kanssa. Hän on voinut kasvaa huoltajan kanssa, joka on päättänyt hänen puolestaan aivan kaiken. Tai hän on saattanut elää vuosikausia erittäin voimakkaan ja dominoivan puolison kanssa. Hänen mielipidettään ei ole koskaan kysytty. Hänelle ei ole tämän myötä voinut edes kehittyä omia mieltymyksiä tai varsinaista omaa ääntä, koska se on nujertunut. Hän on muovannut itsestään sellaisen kuin muut haluavat. Alumina-tila on voinut jäädä päälle, vaikka kuvatunlainen tilanne olisi jo muuttunut ja henkilö jo täysin vapaa päättämään omista asioistaan.
Tällaista tilannetta kuvaa hyvin konkreettisesti Aluminan kokemus oman pään tunnottomuudesta – kuin tietoisuus olisi kehon ulkopuolella eikä lainkaan omassa itsessä.

Aluminan olotilassa on aina kamppailua alistumisen ja riippumattomuuden välillä. Alistumisen kokemus voi liittyä moneen asiaan. Se voi olla alistumista toisen henkilön tahtoon, mutta se voi olla myös kokemus alistumisesta jonkin auktoriteetin päätökseen, vallitseviin olosuhteisiin, omien oireiden kanssa elämiseen jne. Alumina tiedostaa riippumattomuuden tarpeensa, mutta hänellä ei ole keinoja vapautua omasta tilanteestaan. Olotila saa hänet kyynistymään.

Tilanne ei välttämättä kuitenkaan ole niin paha kuin miltä se Alumina-olotilassa tuntuu. Olotilaan nimittäin liittyy myös vastuun sysäämistä muille. Alumina ei pysty näkemään omia vaikutusmahdollisuuksiaan itseään ja elämäänsä kohtaan. Hän ei siksi välttämättä edes hae itselleen apua. Hänellä on taipumusta epäillä olonsa paranemista. Hän olettaa sen menevän vain huonompaan suuntaan.

Alumina-asiakas on tämän vuoksi melko harvinainen vieras homeopaatin vastaanotolla. Alumina-tilassa oleva henkilö voi myös olla niin huonokuntoinen, että ei edes pysty tulemaan vastaanotolle. Yksi syy on myös se, että Aluminan voi olla vaikea tai jopa mahdoton ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan, vaikka kyseessä olisi vielä hyvin lievä Alumina-tila. Omista oireista puhuminen ei tunnu hänestä luontevalta. Homeopaatille tulo kuitenkin kertoo jo heränneestä toivonpilkahduksesta. Ja homeopatialla todellakin on paljon annettavaa myös Aluminalle.

Lähteet

De Schepper Luc: Homeopathy and the Periodic Table, Full of Life Publications, Santa Fe, 2003.
MacRepertory, Reference Work 2:
Allen’s Keynotes
Mangialavori’s Additions 5
Mathur’s Systematic MM
Vermeulen’s Prisma
Sankaran’s Soul of Remedies
http://www.arscurandi.ca/alum.html
https://kaisrani.com/alumina-homeopathic-remedy-materia-medica-viva-george-vithoulkas/